Kategori: Ikke-kategoriseret

Generalforsamling 2020

se facebook opslag

Husk tilmelding til spisning : Menu til kr. : 50.00 : biksemad + 1 øl / vand

tilmelding til spisning ved Jens Martinussen senest d. 21/2-2018

Indkaldelse

Ordinær Generalforsamling

Klubhuset

Fredag den 28. februar 2020 kl. 18:00

Dagsorden.

1. Valg af dirigent

2. Valg af stemmeudvalg

3. Formandens beretning

4. Regnskab og budget

5. Fastsættelse af kontingent

6. Indkomne forslag.
Forslag skal være bestyrelsen i hænde senest 8 dage før generalforsamlingen, hvilket vil være fredag den 21 februar 2018.

7. Valg af bestyrelse.

a. Kasserer                                                                                                afg. Thomas Mikkelsen                  Modtager genvalg.

b. Bestyrelsesmedlem                                                                             afg. Jens Martinussen                    Modtager genvalg.

c. Bestyrelsesmedlem                                                                             afg. Søren Bernbum                                                   Modtager ikke genvalg.

8. Valg af bestyrelses suppleanter.

a.1. suppleant                        afg. Peter Hansen

b.2. suppleant                        

9. Valg af bilagskontrollanter.

a.1. revisor                           afg. Anders N. Jensen

b.2. revisor                           afg. Bruno Wiborg Kania

10. Eventuelt.

På bestyrelsens vegne

Mads Kirketorp

PS. Menu til kr. : 50.00 : biksemad + 1 øl / vand

tilmelding til spisning ved Jens Martinussen senest d. 21/2-2018

Start på Klubaften

Så starter klubaftnerne og svømmehal er overstået for denne gang.

ses i klubben første gang D 5/7 kl 1800

Husk at give besked til jens hvis i skal have en pølse med